داستان های خدایی

داستان نویسی دو چیز می خواهد. فکر غمگین و دلی پرامید.


داستان

نقد

تاریخ

۱

سفر به اشتیل پراسه

نقد ۱

۱۳۸۶/۱۱/۰۵

۲

کدامین پلیسا

نقد ۲

۱۳۸۶/۱۱/۰۶

۳

هفت گرگ

نقد ۳

۱۳۸۶/۱۱/۰۷

۴

جزیره آدم خوار ها

نقد ۴

۱۳۸۶/۱۱/۱۱

۵

خواب پریشان

نقد ۵

۱۳۸۶/۱۱/۱۴

۶

رویای شیرین

نقد ۶

۱۳۸۶/۱۱/۱۵

۷

خاطرات کارلو

نقد ۷

۱۳۸۶/۱۱/۱۸

۸

مهناز من

نقد ۸

۱۳۸۶/۱۱/۲۶

۹

در حال احتضار

نقد ۹

۱۳۸۶/۱۲/۰۹

۱۰

چشمان خمار

نقد ۱۰

۱۳۸۶/۱۲/۲۳

۱۱

ماه عسل

نقد ۱۱

۱۳۸۷/۰۵/۰۳

۱۲

سست عنصر

نقد ۱۲

۱۳۸۷/۰۷/۱۴

۱۳

هستی

نقد ۱۳

۱۳۸۷/۰۹/۲۹

۱۴

تاریکی

نقد ۱۴

۱۳۸۷/۱۱/۰۵

۱۵

پسران آدم

نقد ۱۵

۱۳۸۸/۰۵/۲۵

۱۶

بازیگوشی‌های کلاغ

نقد ۱۶

۱۳۸۸/۰۸/۱۵

۱۷

شیدای بوسه

نقد ۱۷

۱۳۸۸/۱۰/۱۵

۱۸

نفسی مملو از آرامش

نقد ۱۸

۱۳۸۹/۰۴/۳۱

۱۹

ایستگاه بعدی، میدان راه‌آهن

نقد ۱۹

۱۳۸۹/۱۰/۱۵

۲۰

خدا جونم، من سرحال نیستم

نقد ۲۰

۱۳۹۰/۰۷/۱۵

۲۱

معبدی در اوج (به زودی...)

نقد ۲۱

۱۳۹۲/۰۸/۰۴

 

دانلود همه ی داستان‌ها

 

+       نظرات   |